O nákupu

POTŘEBUJETE POMOC?

Potřebujete informaci týkající se produktů? Potřebujete pomoct s nákupem? Jsme tu pro Vás na tel. čísle 702 066 067 od pondělí do pátku 8:00-17:00, nebo nám jednoduše napište na weushop@weushop.cz.

 

ÚHRADA ZBOŽÍ

Úhrada zboží je možná bezhotovostně převodem v České republice na číslo účtu 234002834/0300 vedeného u Československé obchodní banky, a. s., bezhotovostně převodem v Slovenské republice na číslo účtu 4026443174/7500 vedeného u Československé obchodní banky, a. s., bezhotovostní platební kartou VISA nebo Mastercard prostřednictvím zabezpečeného internetového terminálu, v hotovosti na provozovně nebo v hotovosti dobírkou při převzetí zboží. Cena dobírky (doběrečného) je uvedena spolu s cenou přepravy.

 

PŘEPRAVA ZÁSILEK

  • PPL

Přepravu zásilek zajišťujeme prostřednictvím PPL. V případě potřeby si můžete zásilku vyzvednout také osobně u některého z partnerů PPL ve   vašem městě prostřednictvím sítě PPL PARCEL SHOP. Vyhledávač aktuálních výdejních míst najdete zde: http://www.pplbalik.cz/Main3.aspx?cls=KTMMap.

 

Cena přepravy:

zásilka do 1500 Kč                                                    99 Kč

zásilka nad 1500 Kč                                                zdarma  

doběrečné do 2000 Kč                                               30 Kč

doběrečné nad 2000 Kč                                           zdarma

 

Cena přepravy:                                                           SR

zásilka do 3000 Kč                                                  186 Kč

zásilka nad 3000 Kč                                                zdarma  

doběrečné do 3000 Kč                                               50 Kč

doběrečné nad 3000 Kč                                           zdarma

 

  • ZÁSILKOVNA

Abychom Vám mohli alespoň u menších produktů nabídnout možnost sníženého přepravného, zprovoznili jsme pro Vás výdej zboží přes síť prodejen se službou ZÁSILKOVNA. Přes ZÁSILKOVNU však lze  zasílat pouze produkty, které splňují váhové a objemové limity, konkrétně:

Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

Objednáné zboží musí být možno zabalit do balíku,který bude splňovat tyto parametry, a to včetně krabice a případné výplně u křehkého zboží. Bude-li v objednávce zvolen způsob dopravy přes ZÁSILKOVNU, ale objednávku nebude možno zabalit dle těchto paramatrů, budeme Vás kontaktovat, abychom se domluvili na dalším postupu.

 

Cena přepravy:                                                           ČR

zásilka do 1500 Kč                                                    59 Kč

zásilka nad 1500 Kč                                                zdarma  

doběrečné do 2000 Kč                                               20 Kč

doběrečné nad 2000 Kč                                           zdarma

 

Cena přepravy:                                                           SR

zásilka do 3000 Kč                                                    84 Kč

zásilka nad 3000 Kč                                                zdarma  

doběrečné do 3000 Kč                                               20 Kč

doběrečné nad 3000 Kč                                           zdarma

 

  • OSOBNÍ ODBĚR

Objednávku je také možné si vyzvednout na našem skladě v Karviné na adrese:

Rudé armády 655/33

733 01 Karviná Hranice

(objekt v areálu bývalého Kavozu)

 

REKLAMACE

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení nebo jiného poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že obal nese známky poškození v důsledku špatné manipulace se zásilkou, doporučuje se zásilku před přepravcem otevřít a zkontrolovat její vnitřní obsah a v případě poškození s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zničení obsahu zásilky zjistí až po jejím rozbalení, je nutné tuto skutečnost okamžitě oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu weushop@weushop.cz, a to nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pro reklamaci zásilky je nutné vždy uschovat přepravní obal zásilky, a to i v případě, že je nepoškozený. V opačném případě nelze v souladu s přepravními podmínkami zasilatelských společností nárokovat uplatnění reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající na základě popisu výrobce uvedl,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

Reklamace za vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny West End United s. r. o., Rudé armády 655/33, 733 01 Karviná-Hranice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

                                            


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).