počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek

Přihlásit k odběru

produkty v akci
Guard 120cps
219 Kč
Whey Protein 95 1500g
Výprodej
629 Kč
nejprodávanější produkty
nejnovější produkty
Vita Soup
25 Kč

O nákupu

POTŘEBUJETE POMOC?

Potřebujete informaci týkající se produktů? Potřebujete pomoct s nákupem? Jsme tu pro Vás na tel. čísle 774 552 256 od pondělí do pátku 8:00-17:00, nebo nám jednoduše napište na sales@westendunited.eu.

 

ÚHRADA ZBOŽÍ

Úhrada zboží je možná bezhotovostně převodem na číslo účtu vedeného u Poštovní spořitelny, a. s. (Obchodní banky, a. s.) 234002834/0300, v hotovosti na provozovně nebo v hotovosti dobírkou při převzetí zboží. Cena dobírky (doběrečného) je uvedena spolu s cenou přepravy.

 

PŘEPRAVA ZÁSILEK

Přepravu zásilek zajišťujeme prostřednictvím PPL. V případě potřeby si můžete zásilku vyzvednout rovněž osobně u některého z partnerů PPL ve   vašem městě prostřednictvím sítě PPL PARCEL. Vyhledávač aktuálních výdejních míst najdete zde: http://www.pplbalik.cz/Main3.aspx?cls=KTMMap.

 

Cena přepravy:

 
  • zásilka do 1500 Kč                                                    99 Kč
  • zásilka nad 1500 Kč                                                zdarma  
  • doběrečné do 2000 Kč                                               30 Kč
  • doběrečné nad 2000 Kč                                           zdarma

 

 

REKLAMACE

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení nebo jiného poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Vpřípadě, že obal nese známky špatného poškození v důsledku špatné manipulace se zásilkou, doporučuje se zásilku před přepravcem otevřít a zkontrolovat její vnitřní obsah a v případě poškození s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zničení obsahu zásilky zjistí až po jejím rozbalení, je nutné tuto skutečnost okamžitě oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu sales@westendunited.eu, a to nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající na základě popisu výrobce uvedl,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícímmnožství, míře nebo hmotnosti

e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená podmínky se nevztahují pro prodej zboží za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělopři převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Reklamace za vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny West End United s. r. o., Rudé armády 655, 734 01 Karviná-Hranice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Kompletní obchodní podmínky najdete v přiloženém souboru.